lukola

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady Przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, a dokładnie z art. 13 ust. 1 i 2.

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Lukola Aleksandra Gralińska z siedzibą na ulicy Kombatantów 34/506, 66-400 Gorzów Wlkp., e-mail: [email protected], zwaną dalej Administratorem.

Twoje dane osobowe podawane przy składaniu zamówienia lub w wiadomości prywatnej w celu złożenia zamówienia indywidualnego będą przetwarzane w celu wysyłki zamówionego towaru.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia.

Twoje dane będą udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak firmy świadczące usługi kurierskie w celu dostarczenia zakupionego przez ciebie towaru.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wykonania usługi, po wykonaniu usługi wszystkie twoje dane zostaną usunięte.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przeze mnie narusza przepisy RODO masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Międzynarodowa wysyłka
Zabezpieczone paczki
14 dni na zwrot